Hier kunt u de Algemene Voorwaarden (versie 20 mei 2009) downloaden die door Capmit gehanteerd worden. Deze zijn slechts in het Nederlands beschikbaar. De Algemene Voorwaarden zijn tevens in te zien ten kantore van Capmit, en kunnen op verzoek toegezonden worden.

Website design by Capmit.nl © 2009