Planning review

IT Project scheduling (project planning) is een vak apart. Ik kan u helpen evoor te zorgen dat uw project planning geen project risico wordt door uw planning te reviewen en te optimaliseren. Door de ervaring die ik heb met het schedulen zijn de kosten hiervan relatief laag en is het effect groot.

Het verbeteren van uw project planning gaat om het optimaliseren van benodigde capaciteit, tijd en kosten.

 

Schedule review(s)

Ik controleer uw MS-Project Schedule(s), check deze tegen een lijst van standaards, veel voorkomend vergissingen en best practices - natuurlijk gebruik makend van jaren van praktische ervaring op het gebied van project- en programma management. Een onafhankelijke review gedaan door een expert is niet alleen Quality Assurance, het is ook Risico Preventie !

Daarnaast kan ik tussentijdse healthchecks doen op het project of programma.

Schedule Optimizing

Ik kan u helpen uw planning te optimaliseren, zodat het over- en under-schedulen (leegloop of overwerk) kan worden beperkt. Hiervoor zal het doorgaans noodzakelijk zijn een aantal vragen te stellen met betrekking to specifieke scheduling informatie. Het is eenvoudig te zien dat het verbeteren van de inzet van medewerkers een activiteit is die zichzelf snel terugbetaalt.

Scheduling

Daarnaast is het mogelijk om de volledige planning door mij op te laten stellen en zonodig bij te laten houden.

 

Kosten

Afhankelijk van de omvang van het project en de gewenste dienst worden de kosten ingeschat en geoffreerd.
Website design by Capmit.nl © 2009